Algı Yönetimi ile Etkili İletişim

Amaç :

“Algı Yönetimi” programı katılımcıların kendi şanslarını yaratmalarına yardımcı olacak ve kendilerini bir marka olarak konumlandırmalarını sağlayacak, algı yönetimine ilişkin ipuçlarını paylaşmak üzere tasarlanmıştır.

Öncelikle katılımcıların değerlerini ve güçlü yönlerini tanımlayabileceği bir alan oluşturarak paydaşları ile iletişim için ortak bir dil yaratırlar.

Herkesin farklı algılara sahip olduğu gibi kendilerinin olduklarından (sandıklarından) başka algılanabildiklerine ilişkin farkındalık yaşayarak
bu farkındalığı profesyonel yaşamında nasıl kullanabileceklerine ilişkin yol haritalarını çizmeleri hedeflenmektedir.

Bu amaç çerçevesinde üç temel soru programın ana hatlarını oluşturmaktadır.

o    Nasıl algılanıyorum?
o    Nasıl algılanmak istiyorum? Nasıl bir marka olmak istiyorum?
o    Kendi markama nasıl ulaşabilirim?

Koçluk yaklaşımı ile tasarlanan programda katılımcılar; kendi hikayelerini, ulaşmak istedikleri hedef kitlelerini ve devamında marka vaadlerini tanımlayacaklardır. Katılımcılar ayrıca “Planlama Formlarını” kullanarak marka stratejilerini uygulamaya nasıl yansıtacaklarını belirleyebileceklerdir.


Hedef Kitle :
Kurumsal iletişim, satış, pazarlama ve üst yönetim kadroları

Yönetem :
İnteraktif paylaşım, ppt sunum, pratik için uygulama oyunları, video paylaşımları, kişiye özel posterlerle çalışma, video kaydı ve geribildirimi

Süre :  2 gün

Katılımcı Sayısı : 12 kişi

Daha Detaylı Bilgi İçin Bize Ulaşın