Satış Yönetimi

Amaç :
Satış sürecini anlamanın ve o süreçte müşteri ile doğru etkileşimin değer yaratacak uzun vadeli bir ilişkiye dönüştürebilmek için en etkili yaklaşım olduğuna inanıyoruz. Bu programda katılımcıların satış sürecine göre ele almaları gereken durumları, kendi güçlü yönlerini farkederek ve müşteri ile uyum kurarak çözüme ulaştırmaları için deneyim yaratmaya yönelik bir alan yaratıyoruz. Çözüm odaklı ortak bir dil geliştirilmesi, artan satış verimliliği ve müşteri bağlılığı programın hedeflenen kazanımları olmaktadır.

Bazı müşterilerimizle çok rahat çalışırız, bazı müşterilerimizle ise  iş yapmak tüm sabır sınırlarımızı zorlayabilir. Nasıl algılandığımıza ilişkin davranış tarzımızı bir model çerçevesinde tanımladığımızda, farklı davranış tarzındaki kişilerle daha rahat iletişim kurmamız için güçlü bir temel oluşturabiliriz.

Programdan hedeflenen  çıktı:

o    Katılımcıların kendi davranış tarzlarını farketmeleri,
o    Başkalarının  davranış tarzlarını  tanımlayabilmeleri,
o    Farklı müşteri beklentilerini kavramaları,
o    Satış sürecini hatırlamaları,
o    Bu süreçte müşterinin davranış tarzına  göre  satışı gerçekleştirebilmenin püf noktalarını özümsemeleri,
o    Daha çok sayıda müşteri ile daha güçlü iletişim kurabilmelerine yardımcı olacak güçlü bir model üzerinde pratik kazanmaları,
o    Program sonrasında ise her katılımcının “Bireysel Hareket Planlarını” hazırlayarak, davranış değişikliğine yönelik ilk adımlarını da tanımlamış olmalarıdır.

Süre :  2 gün

Katılımcı Sayısı : 12 kişi
 


Daha Detaylı Bilgi İçin Bize Ulaşın