Pozitif Kurum İklimi Yaratmak

Amaç :

Bu “farkındalık semineri” ile amaçlanan Her çatışmanın ve her çözümün bireyler arası iletişimden kaynaklandığı gerçeğinden yola çıkarak, çalışanların tüm gün süresince en çok zamanı  geçirdikleri iş yerlerinde; daha esnek, daha bütünden, çözüm odaklı bir tutum sergileyebilmeleri için mizahın kullanıldığı, metaforların birlikte oluşturulduğu böylece pozitif davranış kültürünün ve ikliminin pekiştiği bir ortam oluşturmak.

Her insan değeri bilinsin ister. Her kurum yöneticisi de onların gelişimi  için yapılan yatırımlara değer verilsin.
Özellikle günümüz ekonomik ve politik şartlarında sürekli değişimin  zorunlu olduğu bir gerçek. Buna direnç gösteren çalışanların çokluğu da. Yaptığım yönetici koçluklarının bir kısmında odak alanı iş performansına yönelik olsa da yine de en temelde etkili iletişim  geliştirilmesi gereken farkındalık alanı  olarak ortaya çıkıyor.
Kar amacı gütsün gümesin her kurumun  amacı vizyonunu gerçekleştirmektir.
Peki herhangi bir kurum bunu nasıl gerçekleştiriyor. Öncelikle “ne “yapacağını sonra “nasıl” yapacağını ve belki de en önemlisi “kimlerle” istenen sonuca ulaşabileceklerini net olarak tanımlayarak.   Kimlerle kısmına odaklanalım şimdilik. Biliyoruz ki çoğu kurumda en büyük gider kalemi yatırım ve üretim girdi maliyetlerinden sonra insan kaynağında.
Kimler  kısmındaki çalışan paydası için bir sürü bilgi, beceri ve yetkinlik tanımlaması  yapıp sonra da bu içerikleri çalışanlarına aktarmak için eğitimler düzenleniyor.
Buna rağmen bir sürü trilyon TL yatırıp, müşteriyi bulup, kaliteli ürünü ürettiği halde iç veya dış müşteri tarafında sadece tek bir kişinin olumsuz tutumu yüzünden ne kadar zarara uğranıyor, sadece birlikte çalıştıkları arkadaşları, yöneticilerinin tutumu yüzünden potansiyelini kullanmakta isteksiz olan ne çok çalışan var, siz de çok iyi biliyorsunuz.
Bunu en aza indirebilmek için önce her bir çalışanın olumlu tutum sayesinde kendi tüm yaşam alanlarında  yaratacağı değer ile tekrar tanışması, bu hali daha da etkili kullanması, sadece iş hayatında değil tüm yaşam alanlarına yeniden yansıtması için bu konuda farkındalıkla değişime istek duyması gerekir.
Her toplumda değişim en az  bir kişi ile başlar. Onun rol model olması ve sonra bu alanda yeni elçilerin oluşması ve tutumun yayılması ile.
Sadece kurumların değil ülkemizin de bu tutumda davranan, olumlu  dil ile iletişim kuran bireylere ihtiyacının olduğu bu günlerde gelin değişime kurumunuzda başlayın. Mutlaka olumlu tutumda çalışanlarınız vardır, onlara bunu nasıl daha etkili çevresine yansıtabileceklerini, farkında olmayarak kurum iklimininin pozitif olmasına katkıda bulunmayanlara nasıl olumlu tutum ile katkıda bulunabileceklerini farkettirelim. Bunu gerçekleştirmenin sihirli ama basit formüllerini paylaşalım ve koçluk yaklaşımımız ile kendi yollarını, kendilerine ve kuruma  nasıl değer katacaklarını kendileri keşfetsinler.  Böylece yeni bir  kurumsal diliniz olsun.
Herkes kendini değerli hissetsin.


Hedef kitle :

Tüm çalışanlar

Yöntem :
İnteraktif paylaşım, ppt sunum, pratik için uygulama oyunları, video paylaşımları

Süre : 2 gün
 


Daha Detaylı Bilgi İçin Bize Ulaşın