Büyük Resmi Görmek

Amaç :
Strateji Oluşturma-Bütünsel Bakış ile kurumun üretim, satış, pazarlama, bütçe, İK vb konularında;

o    Farklı fonksiyonların bakış açılarıyla zenginleşen ve devamında aynı yönde ilerlemeyi sağlayacak ortak bir stratejik yaklaşım geliştirilmesi,
o    Büyük resmi tanımlayarak sınırların ve bireysel-departmansal algının genişletilemsi
o    Koçluk yaklaşımı ile oluşturulan sistematik bir süreç izlenerek  tüm paydaşlar için değer yaratacak ve “klasik” rekabet anlayışının dışında pastayı büyütecek yaratıcı yaklaşımların tanımlanması,
o    Oluşturulacak stratejinin kararlılıkla ve yüksek motivasyonla uygulanmasına yönelik katılımcıların değerlerinin  keşfedilmesi,
o    Stratejinin uygulama adımlarının, kilometre taşlarının, B Planlarının ve “kutlama” adımlarının planlanması,
o    Doğru iletişim kanalları ile çalışanların/ yönetimin ve farklı paydaşların nasıl dahil edileceğine ilişkin yol haritasının oluşturulması
amaçlanmaktadır.

Hedef Kitle :
Satış, pazarlama, İK ve üretim birimlerinin tümünün bir arada olması

Yöntem :

İnteraktif paylaşım, ppt sunum, Coaching House posterlerinde çalışma, takım sunumları ile uygulama

Süre :  2 veya 3 gün

Katılımcı Sayısı :  20-25 kişi
 


Daha Detaylı Bilgi İçin Bize Ulaşın