Yönetici Koçlukları

Kişinin   iç karar alma  sistemlerine ilişkin farkındalığını artıran, içsel tüm bilgi kaynaklarına ulaşmasına ve tüm bu kaynaklarını çözüm odaklı yaklaşımla istenildiği biçim ve süreklilikte kullanmasına destek sağlayan özel bir süreç programıdır.

o    Koçluk alan kişi güçlü soru sorma ve dinleme becerilerini geliştirir.
o    Koçluk duruşuna sahip olanlar birbirleri ile saygı içinde iletişimi sürdürür, çözüm odaklı yaklaşımları ile iş ilişkilerini daha iyiye nasıl götürebilecekleri ile bireysel ve iş verimlerini nasıl arttıracaklarının yol ve yöntemlerine ulaşır.
o    Kişisel ve kurumsal gelişimde geri bildirimin nasıl güçlü bir araç olduğunu fark eder, yüksek güvene dayalı ilişkiler kurar, kişisel ve iş performansını arttırır.
o    Koçluk, koç ve koçluk alan kişi arasında oluşturulan profesyonel bir paylaşım sürecidir.
o    Pozitif yaklaşım yeteneğini geliştirir,
o    Soruna değil çözüme odaklanır,
o    Güçlü iletişim kurar,
o    Yönetici olarak takım üyeleri ile güçlü yönlerini ortaya çıkarır ve onların yüksek performansa ulaşmalarına alan açar.
o    Sonuç ve çözüm odaklı düşünme yaklaşımı ile etkili yönetici becerilerini güçlendirir
o    Kendi gelişim hedeflerini de netleştirerek, koçluk anlayışı ile liderlik yaptığı kişilerin, etkili hedef belirleme ve bu yolda stratejiler geliştirme becerilerini destekler,
o    Takımın ve kendinin güçlü yönleri ve becerilerini daha üst noktalara taşır,
o    Geliştirilmesi gereken yönler için stratejiler belirler.

Durum analizi ve yönetici koçluk sürecinin çıktı hedeflerinin belirlendiği toplantının ardından koçluk görüşmelerine başlanır. Toplantıya IK, yöneticinin bağlı olduğu yönetici ve yönetici katılır.

İlk iki görüşme birer hafta arayla, sonraki üç ayda görüşmeler onbeş günlük periyodlarda, kalan sürede ise (bir yıl için) ayda bir kere görüşmelerin sürmesi tavsiye edilir. Bu süre herbir yönetici için farklılaşabilir.

Görüşmelerde öncelikle koçluk yapılıyor olacaktır. Bununla birlikte yönetim becerilerinin gelişimine yönelik ortaya çıkacak bilgi paylaşımı da söz konusu olduğunda, seanslar 2 saate kadar uzayabilmektedir.

Üçer aylık periyodlarda koçluk alan kişinin ve koçun birlikte hazırladığı, gelişime yönelik  özet rapor IK ve ilgili yöneticiye gönderilir.


Süre Minimum 6 kere yapılması tavsiye edilmektedir.


Daha Detaylı Bilgi İçin Bize Ulaşın