Nasıl Yapıyoruz?

Deneyimlerimiz

Çalışanların gerçek potansiyellerinin işe yansıttıklarından çok daha fazla olduğuna inanıyoruz.

Kurumların stratejilerinin doğru bir şekilde anlaşılmasını ve uygulanmasını sağlamak ve göreceli rekabet üstünlüğü elde etmek için, insan kaynağına yönelik yapılan yatırımlarının neredeyse tamamına yakınının bilgi ve beceri odaklı olduğunu biliyoruz.

“Biz” olmak, daha yüksek iş sonuçları, daha mutlu çalışanlar, daha verimli kuruluşlar için bilgi ve becerinin yanısıra çalışanların tutum ve alışkanlıklarının  kurum değerleri, kültürü ve prensipleri   ile uyumlu olmasının önemini biliyoruz.


Tutum ve alışkanlıkları değiştirmenin yolunun önce farkındalık ile başladığına; gelişim ve değişim için eğitimlerin yanısıra, koçluk desteğinin anlamlı bir değer kattığına inanıyoruz. Araştırmalar da bizi bu yönde destekliyor.


İşe alım aşamasında öne çıkmaya başlayan bilgi ve beceriye verilen önem tüm kariyer planlama sürecinde de baş rol oynamaya devam etmekte. Çalışanların, gereken teknik ve iletişime yönelik bilgi donanımına sahip olmaları ve eğitimlerle gereken becerileri kazanmış olmaları bugün karşılaştığımız bir çok soru için tatmin edici bir yanıt vermeye yeterli olmamakta.

Başta İK yöneticileri olmak üzere, kurumun her düzeyinde çalışanları olarak hepimiz biliyoruz ki gerçek hayatta kurumun stratejisi ile bireysel hedefleri uyumlayabilmek, ortak değerleri paylaşabilmek, yaratıcılık ve farklı bakış açılarına alan yaratılabilmek için daha fazlasına gereksinimiz var. İşte tam bu noktada, çalışanların “neden” diye başlayan ve devamında beklentilerin tanımlandığı soruların yanıtı “kurumsal koçluk” uygulamaları ile bulunabilmekte.

Coaching House olarak sunduğumuz kurumsal koçlukla çalışanların sahip oldukları bilgi ve becerilerini işe yansıtmaları için iç motivasyonlarına “nasıl” ulaşıp, harekete geçebileceklerini fark etmeleri ve sahip oldukları potansiyeli yansıtmak için kendi nedenlerini keşfetmeleri için alan yaratıyoruz. Çünkü biliyoruz ki her çalışanın değerleri, motivasyon kaynakları farklıdır ve içinde insan olan sahnelerde “sadece bir tek doğru vardır” gibi köşeli bir yaklaşımdan daha fazlası vardır.

 

 

Yöntem

o    Çalışanların kendi potansiyelini keşfetmeleri
o    Kurumların stratejik hedefleri paralelinde çalışanları, hissedarları, diğer paydaşları ile ortak amaçlarını en doğru şekilde ortaya koymaları ve bu amaçlar doğrultusunda   bütünselliği deneyimleyebilmeleri
o    Gelişimi ve başarıda sürekliliği yakalayabilmeleri
o    Rekabet üstünlüğü sağlayabilmeleri için;

Koçluk  programları ve koçluk yaklaşımı ile tasarlanan ve uygulanan gelişim programları sunuyoruz.

Başlangıç noktamız sektörün dinamikleri çerçevesinde kurumun stratejisini ve hedefleri doğrultusundaki ihtiyacını anlamak olmaktadır. Devamında ise kurumun değişim sürecinden hedeflediği en iyi sonucun tanımlanması gerekmektedir.

Koçluk süreci, yüksek iş sonuçları ve yüksek tatmini getirecek davranış değişimini yaratacak en etkili yaklaşım olmaktadır. Kurumun beklentileri doğrultusunda tüm kurumu kapsayacak daha geniş kapsamlı bir süreçten sadece belirli bir birimi ya da (proje) takımını içeren daha spesifik bir süreç tasarlayabilmekteyiz.

Kurum ile birlikte hazırlanacak süreç takviminin etkili olarak çalışmasını sağlayabilmek ve ortak dili pekiştirebilmek amacıyla gereken aşamalarda koçluk yaklaşımıyla şekillendirdiğimiz eğitim-seminer-grup koçlukları çalışmaları da değişim sürecini pekiştirmektedir.

Her eğitim sonrasında takip koçlukları (Bir-e-Bir veya grup) yapılmasını da önemsemekte ve programlarımıza dahil etmekteyiz.