Geribildirim (ileribildirim)

Amaç :
İleribildirim “yerine getirilecek bir görev” ya da “zaman zaman uygulanacak  bir araç” yerine “sürekli uygulanabilen bir yöntem” olarak tanımlandığında, güvene dayalı bir işbirliği ortamı da oluşturmak mümkün olabilmektedir. Bu programda katılımcılar, “etkili iletişim” ile  tanışarak, kendilerinden başlayan bir farkındalık sürecinin devamında çalışanlarının potansiyellerini işe yansıtmalarını sağlayacak geribildirim  sürecine ilişkin pratik kazanacaklardır.

Yetişkinlerin deneyimler yoluyla yeni beceriler kazandığından yola çıkılarak uygulama ağırlıklı tasarlanan programda,  katılımcılar hem yüksek performans hem de davranışsal değişimi yaratacak ileribildirim süreci ile tanışacaklardır.

Katılımcıların program sonrasındaki hedeflenen kazanımları şöyledir:
o    Bir yönetici olarak etkili iletişimin yöntemlerini keşfetmek
o    Bağlı çalışanlarının potansiyellerini keşfetmelerini ve işe yansıtmalarını sağlayacak donanımı kazanmak
o    Çalışanların güçlü yönlerini ve değerlerini keşfederek, gelişimi  destekleyen geribildirimler vermek
o    Güçlü bir rol model olarak çalışanların da gelecek, çözüm odaklı ve yenilikçi olmasını sağlamak
o    Çalışanların daha yüksek motivasyonla, kendi sorumluluk alanlarının liderleri olmasını sağlamak
o    Kurum içersinde ortak dili oluşturmak için etkili bir adım atmak
o    Değişim yönetim süreçlerinde, stratejik bakış açısıyla davranışsal gelişimi destekleyebilmek
o    Engelleri tanımlayarak işbirliği ortamını pekiştirecek fırsatlara dönüştürmek
            
Süre :  2 gün

Katılımcı Sayısı : 12 kişi

Daha Detaylı Bilgi İçin Bize Ulaşın